Aktuality

Členové Bratrstva sv. Barbory navštívili Stříbrný důl v Horním Městě

Přestože jsme jako spolek relativně mladý a malý a jako malý i zůstaneme, těší nás to, že k nám už zavítají i jiné hornické spolky.

Stalo se tak tento týden a navštívila nás skupina kamarádů z Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra, kteří podnikali velkou cestu po severní Moravě. Přestože se s předsedou spolku známe více jak 15 let, osobně jsme se potkali nesčetněkrát v Příbrami nebo v Ostravě, navštívit se přímo v místě působnosti spolku, to doposud nikdy nevyšlo.

S „kluky“ jsme si vyměnili poznatky, zjistili, jak moc toho máme společné, zejména co se historie a spolkového dění týče, nicméně jak bylo přislíbeno v telefonu, předmětem návštěvy bylo i naše podzemí, které nikdo z nich doposud ještě nenavštívil.

Podzemí se líbilo, velmi, některé věci mírně šokovaly, zejména ten „malý les“, který je v podzemí, ale jinak jenom zaznívala hezká slova. Po vyfárání ještě následovala diskuze u ohniště, protože bylo hezky, a pak jejich odjezd na další místo jejich putování.

Kromě výše uvedeného došlo i na předání dárečků, které jsou ostatně i motivací pro nás, zejména jak posílit tu propagační stránku věci, protože jak víme, fungujeme s velkým dluhem vůči minulosti, a co už mohlo dávno být, bude teprve vznikat.