Aktuality

Dotace schválena: Rozvoj turistického potenciálu Horního Města pokračuje

S velkou radostí oznamujeme, že na zasedání rady kraje dne 17. června 2024 byla schválena dotace pro projekt “Podzemní poklady Horního Města – Stříbrný důl v srdci Nízkého Jeseníku”. Tento projekt se zaměřuje na rozvoj turistického potenciálu Horního Města a nyní vstupuje do své druhé etapy.

Projekt, který nese podtitul “Rozvoj turistického potenciálu Horního Města – etapa II: dobudování portálů štol a dovybavení hornického muzea”, se zaměřuje na další rozšíření a zlepšení infrastruktury Stříbrného dolu, což zvýší atraktivitu této historicky významné lokality pro návštěvníky.

Co zahrnuje druhá etapa projektu?

V rámci této etapy bude dokončeno dobudování portálů štol, což umožní bezpečný a pohodlný přístup návštěvníků do podzemních částí dolu. Dále bude hornické muzeum vybaveno novými exponáty a nábytkem, které umožní vystavení nových exponátů. Cílem je vytvořit komplexní návštěvnické centrum, které přiláká turisty z celé republiky i zahraničí.

Význam pro region

Schválení dotace je významným krokem pro Horní Město a celý region Nízkého Jeseníku. Projekt nejenže podpoří místní turistický ruch, ale také přispěje k uchování a propagaci bohaté hornické historie oblasti.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a podání žádosti o dotaci, a rovněž členům rady kraje za jejich podporu a schválení financování tohoto významného projektu. Těšíme se na další kroky v rozvoji turistického potenciálu Horního Města a na přivítání návštěvníků v nově upravených prostorách Stříbrného dolu a hornického muzea.

Pro další informace a aktuální novinky o projektu sledujte naše webové stránky a sociální sítě.