Aktuality

Slavnostní otevření hornoměstského podzemí

Co se zdálo ještě před pár dny jako nemyslitelné, se nakonec povedlo, domeček stojí a slavnostnímu otevření podzemí nic nebrání. Velké poděkování patří panu starostovi Bc. Kamilu Machovi, který se na stavbě domečku osobně podílel. A nebyl sám, pomáhali mu i jeho přátelé.

Času na stavbu domečku bylo neskutečně málo, neboť dorazil o skoro 5 týdnů později, než skutečně měl.

Do budoucna přineseme ze slavnostního aktu fotoseriál, neboť podzemí se slavnostně otevírá jen jednou za život, a tak doufejme, že se bude všem líbit a lidé z něj budou odcházet nadšeni a s dobrým pocitem.